boxer utseendeDet är boxerns rasstandard som anger vad som är idealt utseende för en boxer och det är detta utseende som premieras på hundutställningar. Boxerns rasstandard (på svenska) kan du hämta på Svenska Boxerklubben sajt.

Raststandarden innehåller ideal för en lång rad olika faktorer som påverkar boxerns utseende, såsom höjd, vikt, färg, huvudform, bett, öron och svans. För boxern är huvudformen ett mycket utmärkande drag och detta är därför mycket omsorgsfullt beskrivet i raststandarden.

Raststandarden innehåller inte bara utseendeideal, utan även andra ideal, till exempel rörande hundens mentalitet.

Här är några exempel ur boxerns raststandar som rör boxerns ideala utseende:

Helhetsintryck Boxern skall vara en medelstor, korthårig, kraftfull hund med kvadratisk kropp och kraftig benstomme.

Muskulaturen skall vara torr, mycket väl utvecklad och framträdande på ett välmodellerat sätt.

Rörelserna skall vara livliga, kraftfulla och eleganta.

Boxern skall varken förefalla klumpig eller tung, ej heller luftig eller lätt.

Kroppslängd i förhållande till mankhöjd Kroppens kontur skall vara kvadratisk, dvs en vågrät linje över ryggen skall tillsammans med lodräta linjer genom skulderbladsleden respektive sittbensknölen bilda en kvadrat.
Bröstdjup i förhållande till mankhöjd Bröstkorgen skall nå ner till armbågarna.

Bröstkorgens djup skall vara hälften av mankhöjden.

Nosrygg i förhållande till huvudets längd Nosryggens längd skall förhålla sig till skallens längd som 1:2 (mätt från nosspetsen till inre ögonvrån respektive från inre ögonvrån till nackknölen).
Huvud Huvudet ger boxern dess särprägel. Det måste stå i proportion till

kroppen och får varken ge ett för lätt eller för tungt intryck.

Nospartiet skall vara så brett och mäktigt som möjligt. Huvudets skönhet beror på det harmoniska storleksförhållandet mellan nosparti och skalle.

Från vilket håll man än betraktar huvudet, framifrån, uppifrån eller från sidan, skall nospartiet stå i rätt förhållande till skallen, dvs aldrig verka för litet.

Huvudet skall vara torrt, alltså utan rynkor. Naturligt bildas dock rynkor på skallen då hunden är extra uppmärksam. På båda sidor om näsroten och nedåt finns alltid antydan till rynkor.

Den mörka masken skall begränsa sig till nospartiet och till sin färg tydligt skilja sig från färgen på huvudet i övrigt för att intrycket inte skall bli dystert.

Nostryffel Boxern skall vara lätt uppnäst.

Nostryffeln skall vara bred och svart med vida näsborrar.

Nosspetsen skall ligga något högre än näsroten.

Käkar Underkäken skall skjuta ut framför överkäken och vara lätt böjd

uppåt. Boxern skall ha underbett. Överkäken skall vara brett ansatt i skallen och endast obetydligt smalna av framåt.

Tänder Tänderna skall vara starka och sunda. Incisiverna skall vara ansatta så regelbundet som möjligt i en rak linje. Hörntänderna skall vara stora och placerade på stort avstånd ifrån varandra.
Ögon Ögonen skall vara mörka och varken för små, för utstående eller

för djupt liggande. Uttrycket skall vara energiskt och intelligent.

Det får inte vara hotfullt eller ”stickande”. Ögonlockskanterna

måste vara mörka.

Framställ helhet Frambenen skall framifrån sett vara raka och parallella med kraftig benstomme.
Bakställt helhet Bakstället skall ha mycket välutvecklad och hård muskulatur, som välmodellerat och tydligt skall framträda under huden. Sedda bakifrån skall bakbenen vara parallella.
Pälsstruktur Pälsen skall vara kort, hård, glänsande och åtliggande.
Pälsfärg Färgen skall vara gul eller tigrerad, i båda fallen med svart mask.

Gult förekommer i olika nyanser, från ljusgul till mörkt hjortröd,

där en nyans mitt emellan dessa anses vackrast (rödgul).

Den tigrerade varianten har på den gula bottenfärgen i ovan nämnda nyanser, mörka eller svarta strimmor som löper i revbenens riktning. Bottenfärgen och strimmorna måste vara klart avskilda från varandra.

Vita tecken skall inte betraktas som fel, de kan till och med vara ganska tilltalande.