Kolit (colitis) betyder inflammation i tjocktarmen. Den typ av kolit som boxern har en ökad benägenhet för är histiocytisk ulcerös kolit. Att den är histiocytisk innebär att den har att göra med en abnorm ökning av antalet histiocyter. Histiocyter är en slags vita blodkroppar som ingår i kroppens immunförsvar. Boxerkolit är alltså en autoimmun sjukdom.

Att sjukdomen är ulcerös innebär att det bildas sår. Hos en hund med boxerkolit bildas såren på tjocktarmen insida. Exakt hur sjukdomen uppkommer är fortfarande oklart. Eftersom den är så vanlig hos boxrar kan vi utgå ifrån att det finns en ärftlig komponent, men mycket tyder på att ytterligare faktorer krävs för att hunden ska insjukna. Det är troligt att någon viss infektion kan trigga ett insjuknande i boxerkolit hos hundar som är genetiskt predisponerade.

Boxerkolit drabbar framförallt unga boxrar, vanligen sådana som inte har fyllt 2 år.

Symptom

  • Diarré
  • Blodig diarré
  • Slemig diarré
  • Hunden behöver bajsa ofta
  • Hunden upplever att den behöver bajsa och indikerar att den behöver gå ut, men sedan är det inte säkert att någon avföring produceras.
  • Viktnedgång
  • Hunden blir allmänt svag och håglös

Diagnos

Diarré hos en hund kan orsakas av en lång rad olika orsaker, så veterinären kommer att behöva utseluta dem steg för steg innan diagnosen boxerkolitis kan ges. Detta innebär att det ofta dröjer innan hunden får sin slutliga diagnos. Veterinären måste till exempel kontrollera att diarrén inte beror på bakterier, virus, parasiter, polyper, någon allergi / överkänslighet, eller att hunden ätit något olämpligt.

Det är troligt att veterinären tar avföringsprov. Hunden kan också behöva röntgas och genomgå en kolonoskopi med biopsi.

Hos hundar med boxerkolit är det vanligt att kolonoskopin avslöjar små röda sår i tjocktarmen, tjocka slemveck och områden där vävnaden granulerats på grund av inflammationen. Hos vissa hundar förekommer större sår och det kan också hända att tjocktarmen är smalare än vad den ska vara.

Behandling

Eftersom de bakomliggande orsakerna fortfarande är okända är det svårt att behandla boxerkolitis. Ofta kan man behöva prova flera olika behandlingsmetoder innan man hittar vad som fungerar för den individuella hunden. En vanligt första behandling är att ändra kosten så att den innehåller mer av en viss sorts fibrer som delvis fermenteras i hundens matsmältningskanal.

En annan behandling är att ge hunden inflammationsdämpande medicin. Inflammationsdämpande medicin är dock förknippad med vissa allvarliga biverkningar, så det är viktigt att väga fördelarna mot nackdelarna – särskilt om hunden behöver behandlas under lång tid.

I vissa fall har antibiotikabehandling haft en positiv inverkan på boxerkolitis.

Det är viktigt att hålla kolla på sin hund så att diarrérna inte gör att den drabbas av vätskebrist eller näringsbrist, eller att salter och andra mineraler i kroppen hamnar i obalans. Det är också viktigt att ordna så att hunden har möjighet att gå ut själv eller får bajsa på en godkänd plats inomhus, så att den inte behöver gå och försöka hålla sig eller må dåligt över att den misslyckades och bajsade på mattan. Alla hundägare som själva någon gång åkt på en rejäl magsjuka med diarré kan nog sätta sig in i hur hunden mår och att det gäller att ha nära till ”toaletten” dygnet runt.