Kardiomyopati är en samlingsbeteckning för sjukdomar i hjärtmuskeln som gör det svårt för hjärtat att pumpa blod och kan orsaka hjärtsvikt.

Den sorts kardiomyopati som är så pass vanlig hos boxrar att den brukar kallas för boxer-kardiomyopati är en arytmisk kardiomyopati som drabbar högra hjärtkammaren. På engelska kallas tillståndet ARVC, vilket är en akronym för Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy.

Hos vissa boxrar är kardiomyopatin inte begränsad till den högra kammaren utan påverkar också den vänstra. Det finns även exempel på boxrar där endast den vänstra kammaren drabbats.

Värt att tänka på är att vissa boxrar har en dold form av boxer-kardiomyopati och uppvisar inte några symptom alls i vardagslivet. Om man genomför en ECG-undersökning går det dock att se att hjärtat inte fungerar som det ska. Den dolda formen kan senare förvärras och hunden kan börja uppvisa symptom. Det förekommer också att boxrar dör plöstligt av akut hjärtfel utan att ha uppvisat några tidigare symptom, såsom svaghet, svimningar, etc.

Hur pass snabbt boxer-kardiomyopati förvärras hos en hund är högst individuellt och det finns boxrar som levt i många år efter att de diagnosticerats med boxer-kardiomyopati, och sedan dött av någon helt annan orsak.

Exempel på symptom på boxer-kardiomyopati

  • Svaghet
  • Letargi
  • Svimning. Ofta kvicknar hunden till av sig självt inom 5 minuter och verkar vara helt återställd.
  • Hunden kollapsar och blir plötsligt väldigt svag och tappar balansen, men förlorar inte medvetandet. Ofta kvicknar hunden till av sig självt inom 5 minuter och verkar vara helt återställd.
  • Hjärtsvikt kan skapa vätskeansamlingar i kroppen, till exempel svullen mage och vätska i och kring lungorna. När lungorna påverkas kan det ge symptom som hosta och andningssvårigheter.
  • Hjärtstillestånd

Sjukdomen kan orsaka hundens död. I vissa fall avlider boxern plötsligt utan att ha uppvisat några symptom innan.

Vad är boxer-kardiomyopati?

Hos en boxer som drabbats av boxer-kardiomyopati har normal muskelvävnad i hjärtat ersatts av fibrös vävnad eller fettvävnad. Detta stör hjärtats elektriska system, vilket leder till ojämna hjärtslag (arytmi).

Första stadiet av boxer-kardiomyopati kallas för VPC (ventricular premature complexes). I takt med att sjukdomen fortskrider kan VPC övergå i ventrikulär takykardi (hjärtrusning), vilket innebär att hjärtat slår abnormt snabbt. Takykardi räknas som en arytmi (hjärtrytmrubbning), oavsett om hjärtslagen slår regelbundet eller oregelbundet.Vid hjärtrusning kan hundens hjärta slå extremt hastigt, i vissa fall över 300 slag per minut. Detta är ett mycket farligt tillstånd som kan ha dödlig utgång. Ett symptom på hjärtrusning är att hunden svimmar.

I takt med att muskelvävnad i hundens hjärta ersätts av annan vävnad försvagas hjärtat, och det kan också bli förstorat. Hjärtat kan inte arbeta lika effektivt som tidigare, vilket innebär att blodflödet inte blir så starkt som det ska vara. Detta kan göra hunden svag och trött, och den kan kollapsa.

När hjärtat inte pumpar ut blod tillräckligt kraftfullt innebär det att mer blod stannar kvar i hjärtat. Om trycket blir för högt kan vatten tvingas ut ur blodkärlen. Hunden drabbas av hjärtsvikt, vilket kan ha dödlig utgång.

Kontroller

DNA-test

Boxer-kardiomyopati är genetiskt betingad och anlagen för boxer-kardiomyopati går att upptäcka vid genetisk testning. Man samlar in DNA från insidan av hundens kind med en tops och skickar till något av de laboratorier som utför denna typ av test.

Tyvärr finns det än så länge inte något test som är 100% säkerhet. Det finns en viss risk för att det besked man får är felaktigt.

Holtermonitor

En holtermonitor är ungefär lika stor som en kortlek och används för att mäta och lagra information om hundens ECG under ett till fyra dygn. Elektroder fästs på hundens bröst som skickar information till monitorn, och en särskild väst används för att elektroderna inte ska råka fara av eller slitas bort av hunden. De flesta boxrar störs inte nämnvärt av att bära en holtermonitor, men som alltid finns det förstås individuella variationer.

Genom att en gång per år låta undersöka sin boxer med en holtermonitor kan man upptäcka boxer-kardiomyopati på ett tidigt stadium. Vanligen börjar man inte kontrollera hunden förrän den har fyllt 3 år.

Behandling

Den vanligaste behandlingen är medicinsk behandling. Det finns mediciner som kan motverka arytmin, bland annat sådana där den aktiva ingrediensen är sotalol.

Hunden kan också behöva behandling mot de olika symptomen, till exempel vätskeansamlingar i kroppen.

Det pågår studier kring om en bättre balans mellan omega-3 och omega-6 fettsyror i kosten kan minska symptomen hos hundar med boxer-kardiomyopati.

En veterinär, gärna en kardiolog, kan ge dig mer information om vilka behandlingsmöjligheter som står till buds.