boxer hundEn rastypisk boxer är livlig och nyfiken, med mycket framåtanda. Den är lojal och samarbetsvillig i relationen med sina närstående, samtidigt som den har en sund skepsis mot främlingar. Boxrar brukar allmänt beskrivas som pålitliga och stabila hundar. Dock bör man inte lämna sin hund ensam mer än max fyra timmar per dag eftersom det kan göra den nervös och den kan då utveckla beteenden som destruktivt tuggande och slickande.

När boxrar genomgår mentaltester för hundar så brukar utlåtandet bli kontaktvillig, lekfull, nyfiken och orädd.

Jämfört med många andra hundraser tar boxern lång tid på sig att mogna mentalt, och även som vuxen brukar den ha kvar sin valpiga lekfullhet och nyfikenhet. Många boxerägare vittnar om hur deras boxrar fortsatt vara gladlynta, nyfikna och spralliga till och med då hundarna uppnått en mycket hög ålder och drabbats av fysiska ålderskrämpor.

Att boxern är så energisk, aktivt och glad är förstås på det stora hela något väldigt bra, men man bör se till att lydnadsträna den så att det inte går över styr. Det finns många situationer där både boxern själv och dess omgivning gynnas av att ägaren kan säga åt boxern att lugna ned sig och vara försiktig.

Boxerns förfäder användes vid tjurhetsningar, men det är nog få som skulle drista sig till att beskriva dagens boxer som en kamphundsras. Dock kan aggression mot andra hundar förekomma. Boxrar brukar vara mycket tålmodiga med valpar och små hundar, däremot kan de reagera annorlunda när de träffar hundar av sin egen storlek eller större – särskilt om de är av samma kön som boxern. Om du överväger att skaffa en boxer bör du läsa på mer om detta område och utarbeta en konkret plan för hur du ska socialisera och träna din boxervalp redan från början för att slippa aggressionsproblem framöver. Hur en boxer beter sig i kontakten med andra hundar beror väldigt mycket på vilka upplevelser den har med sig i bagaget, och det finns väldigt mycket vi som ägare kan göra för att styra in boxern på den väg vi vill att den ska gå.

Rasstandard

Det här är vad Svenska kennelklubbens rasstandard har att säga om boxerns ideala temperament. (Denna rasstandard är den samma som den rasstandard som gäller i Tyskland, boxerns ursprungsland.)hund

Boxern skall vara mentalt stabil, självmedveten, lugn och ha jämnt sinnelag. Boxerns temperament och karaktär är av allra största vikt.

Dess tillgivenhet och trofasthet mot sin förare och hela familjen

liksom dess vaksamhet och oförskräckta mod som försvarare är sedan gammalt berömd. Den är beskedlig i familjen men avvaktande mot främlingar, glad och vänlig i lek men oförskräckt när det är

allvar. Boxern är lätt att dressera p g a sin samarbetsvilja, käckhet och sitt mod, sin naturliga skärpa och sitt luktsinne. Genom sin anspråkslöshet och renlighet är boxern lika trevlig och uppskattad som sällskapshund, som den är som skydds- och tjänstehund. Boxern är varken falsk eller bakslug utan hederlig till sin karaktär.

 

::::::::::::::::::::::

FCI-nummer 144

FCI-standard på tyska publicerad 2008-07-09

FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2008-04-01

Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2008-11-11

I Sverige finns det två olika tester som SKK sanktionerat för bedömningen av en boxers mentalitet:

  • Genomfört MH med skott i ruta 1,2,3
  • Mentaltestdelen vid Korning

När en boxer ställs ut räknas brist på rastypiskt temperament som ett fel. Ett fel skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

Om ett boxer är aggressiv eller extrem skygg är detta ett diskvalificerande fel. Det samma gäller för en boxer som på annat vis tydligt visar beteendemässiga abnormiteter.