Den rasstandard som Svenska Kennelklubben (SKK) följer för hundrasen boxer är samma som den som gäller i boxerns ursprungsland Tyskland, där rasen heter Deutscher Boxer. Rasstandarden beskriver idealet för rasen, både vad gäller fysik och mentalitet.

Den fullständiga rasstandarden finns att läsa hos SSK. Här nedanför hittar du några viktiga utdrag ur den.

Användningsområde Sällskaps-, skydds- och tjänstehund
Helhetsintryck Boxern skall vara en medelstor, korthårig, kraftfull hund med

kvadratisk kropp och kraftig benstomme. Muskulaturen skall vara

torr, mycket väl utvecklad och framträdande på ett välmodellerat

sätt. Rörelserna skall vara livliga, kraftfulla och eleganta. Boxern

skall varken förefalla klumpig eller tung, ej heller luftig eller lätt.

Huvud Huvudet ger boxern dess särprägel. Det måste stå i proportion till

kroppen och får varken ge ett för lätt eller för tungt intryck. Nospartiet skall vara så brett och mäktigt som möjligt. (…)

Uppförande/karaktär Boxern skall vara mentalt stabil, självmedveten, lugn och ha jämnt

sinnelag. Boxerns temperament och karaktär är av allra största vikt.

Dess tillgivenhet och trofasthet mot sin förare och hela familjen

liksom dess vaksamhet och oförskräckta mod som försvarare är se

dan gammalt berömd. Den är beskedlig i familjen men avvaktande

mot främlingar, glad och vänlig i lek men oförskräckt när det är

allvar. (…)

Nostryffel Boxern skall vara lätt uppnäst. Nostryffeln skall vara bred och svart

med vida näsborrar. Nosspetsen skall ligga något högre än näsroten.

Käkar/tänder Underkäken skall skjuta ut framför överkäken och vara lätt böjd

uppåt. Boxern skall ha underbett. (…)

Päls Pälsen skall vara kort, hård, glänsande och åtliggande.
Färg Färgen skall vara gul eller tigrerad, i båda fallen med svart mask. (…) Vita tecken skall inte betraktas som fel, de kan till och med vara ganska tilltalande. (…)
Mankhöjd Hanhund: 57 – 63 cm

Tik: 53 – 59 cm

Vikt Hanhund: över 30 kg

(vid en mankhöjd på ca 60 cm)

Tik: ungefär 25 kg

(vid en mankhöjd på ca 56 cm)

Diskvalificerande fel Aggressiv eller extremt skygg.

 

Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.

 

Medfödd kort svans (stubbsvans).

Öronkupering och svanskupering är förbjudet i Sverige. Det samma gäller borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl.