Molosserhundar är vanligen kraftiga hundar med en förhållandevis kort och muskulös nacke och kort och bred nos. Öronen brukar vara hängande.

Om vi går riktigt långt tillbaka så levde boxerns förfäder troligen i Centralasien, inklusive Himalayaområdet. De uppstod för ungefär 8 000 år sedan och spreds sedan både öster ut mot Kina och söder ut mot Indien och Mellanöstern. För cirka 6 000 år sedan hade dessa stora hundar nått Medelhavsområdet och levde bland annat i Egypten, Grekland och vad som idag är Turkiet.

Mollosernas utveckling och utbredning

Molossia

Namnet molosser kommer från Molossia, en region i det gamla Epirus där stora hundar användes som vallhundar. (Epirus låg i gränstrakten mellan dagens Grekland och Albanien.) Under antiken beboddes Epirus av flera grekiska stammar, inklusive en stam som hette just Molosserna. Det molossiska kungahuset såg sig som ättlingar till Akilles son Neoptolemus och Neoptolemus konkubin Andromache, som ska ha sökt sig till Epirus efter Trojas fall (cirka år 1180 f. Kr). Neoptolemus och Andromache fick sonen Molossos, som blev molosserfolkets anfader.

Molosserna var ett sjöfarande folk och de tog med sig sina stora hundar ombord. Vissa av dem parade sig med lokala hundar i Asien och Nordafrika, och där utvecklades över tid molosserhundar som var anpassade efter de förhållanden som rådde lokalt.

Assyrien

I Assyren användes molosserhundar framförallt som jakthundar, skyddshundar och militärhundar. Vid arkeologiska utgrävningar av Ashurbanipalpalatset hittades bilder som visar hur stora hundar fäller vildhästar och åsnor. Dessa bilder är från det sjunde århundradet innan vår tideräkning.

Egyptierna importerade molosserhundar från Assyren.

Persien

Xerxes I av Persien, som regerade 486 – 465 f Kr, tog med sig stora molosserhundar som krigshundar i sin armé.

Babylonien

Vi vet att molosserhundar förekom i Babylonien, tack vare bevarade noteringar i kilskrift från det fjärde århundradet före Kristus. Vi kan också se en stor mastiffliknande hund avbildad på ett föremål av lera som hittades vid utgrävningar i den arkeologiska sajten Borsippa i Babylonprovinsen i Irak. Denna hund är kraftigt byggt och har en mankhöjd på cirka 90 cm.

Egyptierna importerade molosserhundar från Babylonien.

Alexander den store av Makedonien

Alexander den stores mamma Olympias tillhörde molosserfolket; hon var dotter till molosserkungen Neoptolemus I. Hennes son Alexander den Store av Makedonien, som regerade 336–323 f.Kr, importerade asiatiska molosserhundar från Assyrien (nuvarande Irak) till Makedonoien, där han lät para de importerade hundarna med utvalda makedoniska hundar.

Antika Rom

I det antika Rom användes molosserhundar som både vallhundar, vakthundar, jakthundar, militärhundar och kamphundar. I amfiteatern i Rom förekom tävlingar där molosserhundar och lejon hetsades att slåss mot varandra. På landsbygden var molosserhundarna viktiga vallhundar, och de är förfäder till många av de vallhundar och bergshundar som idag lever i Italien.

Alanerna

Alanerna var ett nomadfolk av indoiranskt ursprung. I grekiska och romerska källor börjar de omnämnas under århundradet före Kristi födelse. Alanerna hade med sig molosserhundar under sina vandringar och använde dem som vakthundar, kamphundar och jakthundar. Alanerna hade dock inte bara molosserhundar utan även slanka vinthundar. Molosserhundar och vinthundar användes i kombination för att jaga stora byten som björn, visen och uroxe.

Under folkvandringstiden spred sig alanerna till Nordafrika och Sydeuropa, inklusive de områden som idag är Portugal, Spanien, Italien och Frankrike och med sig hade de sina hundar.

Dagens alano español är en hundras från Baskien som fått sitt namn efter alanerna. I trakten har stridshundar och jaktmastiffer under lång tid kallats för alano eller alaunt, och denna typ av hundar fanns kvar i Baskien långt in på 1900-talet. På 1980-talet förklarade den spanska kennelklubben rasen som utdöd, men ungefär samtidigt upptäckts en kvarvarande population i Las Encartaciones i västra Baskien och ett arbete med att rädda rasen sjösattes. År 2004 erkändes alano español av den spanska kennelklubben, men den är fortfarande inte erkänd av FCI.

Brittiska öarna

Det var förmodligen alanska molosser som anlände till de brittiska öarna och blev stamfäder för brittiska molosserraser som den Engelska mastiffen och Engelska bulldoggen. Värt att nämna i sammanhanget är också Alpmastiffen, som inte bara är anfader till Sankt Sanktbernhardshundarna utan även har bidragit med genetiskt material till dagens moderna Engelska mastiff.

Dagens molosserhundar

Här är exempel på hundraser som precis som boxern ingår i molossergruppen:

Aidi
Alano Español
American Bulldog
American Pit Bull Terrier
American Staffordshire Terrier
Anatolian Shepherd Dog
Appenzeller Mountain Dog
Bernese Mountain Dog
Broholmer
Bullterrier
Bulldog
Bullmastiff
Bully Kutta
Ca de Bou
Cane Corso Italiano
Cão Fila de São Miguel
Castro Laboreiro Dog
Caucasian Shepherd Dog
Central Asia Shepherd Dog
Cimarrón Uruguayo
Dogo Argentino
Dogue de Bordeaux
English Mastiff
Entlebucher Mountain Dog
Estrela Mountain Dog
Fila Brasileiro
Great Dane
Great Pyrenees
Greater Swiss Mountain Dog
Gull Terr
Hovawart
Kangal Dog
Karst Shepherd Dog
Komondor
Lakota Mastino
Landseer
Leonberger
Miniature Bull Terrier
Moscow Watchdog
Neapolitan Mastiff
Newfoundland
Pyrenean Mastiff
Rafeiro do Alentejo
Rottweiler
Saint Bernard
Shar Pei
Spanish Mastiff
Staffordshire Bull Terrier
Tibetan Mastiff
Tosa Inu
Yugoslavian Shepherd Dog

Det finns också flera små hundar som vi kanske inte tänker på som molosser eftersom de är så små, men som faktiskt har samma ursprung som boxern, newfoundlandshunden och alla de andra stora molosserna. Exempel på sådana raser är mopsen, bostonterriern, olde boston bulldogge och fransk bulldog.