Boxrar är en mycket trevlig ras som tyvärr har anlag för en rad olika sjukdomar som kan kräva dyr veterinärvård. Även om din hund inte bär anlag för någon av de sjukdomar som är vanliga inom raser så kan de fortfarande råka ut för olyckor som även de kan kräva dyr vård. Det krävs inte mycket för att din hund skall behöva vård för flera tusen kronor. Ett akutbesök hos en veterinär på kvällen eller på en helg kan lätt kosta ett par tusen plus kostnaden för den behandling som din hund behöver. Det är med detta i åtanke en mycket bra ide att teckna en hundförsäkring med en låg rörlig självrisk. Det skyddar dig mot oförutsedda kostnader och garanterar att din hund alltid kan få den vård den behöver utan att du behöver tänka på om du har råd eller inte.

En hundförsäkring skall ses som en absolut nödvändighet om man vill ha en hund och man skall alltid budgetera kostnaden för en försäkring när man beräknar om man har råd med en hund eller inte.

När skall man teckna en försäkring

boxer valpDu skall alltid teckna en hundförsäkring så snart som möjligt efter att du har köpt en hund. Det finns flera anledningar till att man skall teckna en försäkring så tidigt som möjligt. Den viktigaste anledningen är att man aldrig vet när en olycka kan hända. En valps liv är på många sätt farligare än en vuxen hunds liv eftersom de är mindre och ännu inte vet hur världen fungerar. Om du har otur kan din valp skada sig redan första veckan du äger den och då är det bra att redan ha försäkringsskydd.

En annan anledning till att man skall teckna en försäkring tidigt i en hunds liv är att det kan vara mycket svårare att få försäkra en lite äldre hund. De flesta försäkringsbolag föredrar att hunden är yngre än 3 år gamla när de accepteras som kunder. Vissa bolag erbjuder speciella försäkringar för äldre hundar men dessa är dyrare än vanliga försäkringar.

Det är i normalfallet bäst att noga undersöka vilket försäkringsbolag man vill registrera sin valp hos och sedan stanna hos det bolaget hela hundens liv.

Vad skall man tänka på?

Det finns en lång rad faktorer som alltid skall tänka på innan man tecknar en hundförsäkring. Här nedan hittar du en lista över några av de viktigaste sakerna som du måste tänka på.

  • Vad täcker försäkringen. Täcker den alla sjukdomar eller bara olyckor.
  • Finns det några sjukdomar som är undantagna. Är det någon av de sjukdomar som boxern är benägen att ofta få.
  • Täcker försäkringen bara veterinärvård, behandlingar och operationer eller är medicin också inkluderat.
  • Hur stor är självrisken. Den rörliga självrisken är normalt viktigare än den fasta. Detta beror på att denna kan bli mycket stor vid dyr vård. En dyrare försäkring utan rörlig självrisk kan ofta vara ett bättre val.
  • Täcker försäkringen eventuella hälsoproblem som kan uppstå om du väljer att avla din hund eller om den rymmer ut och blir gravid?
  • Täcker försäkringens hundens värde om din hund skulle dö i en olycka. Detta kallas normalt livförsäkring.
  • Täcker försäkringen eventuella skadeståndsanspråk som du kan utsättas för om din hund t.ex. biter något. Tänk på att du har strikt ansvar för din hund även om person som blev biten verkligen förtjänade det.

Hur hittar man en bra försäkring?

Att hitta en bra hundförsäkring har aldrig varit lättare än vad det är idag. Det var inte länge sedan som man behövde ringa till de olika försäkringsbolagen för att ta reda på de kunde erbjuda. Numera har de flesta försäkringsbolag information på sina webbsidor. Det finns även webbsidor designade för att göra det lätt för dig att hitta rätt försäkring. Webbsidor där man lätt kan se vad som ingår i varje försäkring och jämföra priser mellan olika bolag. hundförsäkring.nu är precis en sådan webbsida vi kan rekommendera.

Kom ihåg att inte bara jämföra priset utan även titta på vad som ingår i varje försäkring. Om du vill ha en viss täckning så kan det t.ex. innebär att du måste teckna en tilläggsförsäkring hos det billigaste bolaget men inte hos ett av de lite dyrare bolaget. Det totala priset som du måste betala för att få vad du vill ha kan med andra ord bli lägre genom att välja ett bolag med en dyrare grundförsäkring.