Vad är ett bolån?

När vi talar om bolån menar vi oftast ett lån som används av privatpersoner för att köpa en bostad och där bostaden är säkerhet för lånet. Det kan till exempel röra sig om en fastighet eller bostadsrätt.

Det går att låna pengar med en bostad som säkerhet även när det inte är för att förvärva en bostad och även i de fallen brukar det i vardagslag kallas för bolån eftersom bostaden är säkerhet för lånet. Det är till exempel vanligt att använda sig av ett bolån för att finansera renoveringar och reparationer, men det går ofta att få ett bolån beviljat även för andra syften, inklusive sådana som inte har med bostaden att göra.

När man använder sig av en bostad som säkerhet för ett bolån sker det i Sverige vanligen genom att den intecknas eller pantsätts.

I Sverige finns sedan år 2010 en bestämmelse som gör att privatpersoners bolån inte får överstiga 85% av bostadens värde. Vill man köpa en bostad behöver man alltså få fatt i det återstående 15% på något annat vis. Det kan till exempel röra sig om sparade pengar, överskott från försäljning av förra bostaden eller att man tar ett vanligt privatlån. Det finns inte någon regel som förbjuder köparen från ett låna de restrerande 15 procenten så länge det inte rör sig om ett bolån med just den bostaden som säkerhet. Har man en välskött ekonomi och köper en bostad som banken bedömer ligger inom ens ekonomiska kapacitet kan man ibland beviljas ett blancolån (lån utan säkerhet) för hela eller delar av den del av köpeskillningen som inte kan finanserias av ett bolån.

Den 1 juni 2016 gick Finansinspektionens nya regler om amortering i kraft. Sedan dess måste man amortera minst 2% av det totala lånebeloppet om man har ett bolån som överstiger 70% av bostadens värde. Om belåningsgraden är lägre än så, men över 50%, är kravet bara 1%. Det finns också ett amorteringskrav från år 2018 som är kopplat till den egna bruttoårsinkomsten; om den återstående delen av bolånet överstiger 4,5 gånger de egna bruttoinkomsten måste ytterligare 1% per år amorteras.

Vad är ett blancolån?

Ett blancolån är ett lån utan säkerhet. Om du till exempel har en kredit kopplat till ditt VISA-kort är det ett blancolån och det samma gäller ett lån du beviljas av banken utan att behöva ställa något som säkerhet för lånet. Om du däremot intecknar din bostad för att låna pengar är det inte ett blancolån och om du lämnar en ring på pantbanken i utbyte mot ett lån är det inte heller något blancolån.

Ceteris paribus kan man räkna med att räntan kommer att vara högre på ett blancolån jämfört med ett säkrat lån. Har man en alltför svag eller trasslig ekonomi kan det bli svårt att över huvud taget beviljas ett blancolån, eftersom långivaren inte litar på att man kommer att betala tillbaka.

Vad är ett SMS-lån?

Ett SMS-lån är vanligen ett litet blancolån. Det kallas SMS-lån eftersom man kan ansöka via SMS och få svar på sina ansökan på samma vis. Många av de företag som erbjuder SMS-lån låter dig också ansöka på andra vis, till exempel på deras sajt, men termen SMS-lån hänger ändå kvar i vardagsspråket. Det typiska SMS-lånet är ett förhållandevis litet blancolån som du blir beviljad baserat på en snabb kreditupplysning. Betalningsplanen är vanligen kort och räntan och/eller andra avgifter är höga. Ibland används termen snabblån som synonym för SMS-lån.

Vad är ett billån?

I Sverige är det vanligast att ett billån är ett lån där man lånar pengar för att köpa en bil och sätter den bilen som säkerhet för lånet. I många andra länder, till exempel USA, är det också vanligt att bilar används som säkerhet för lån som används för att finansiera helt andra saker, så där kan billån betyda två olika saker.

I Sverige brukar billån med bilen som säkerhet vara annuitetslån istället för att ha rak amportering. Med ett annuitetslån är den inbetalning du ska göra varje månad lika stor under avbetalningstiden, så länge räntan förblir oförändrad. Många bilköpare föredrar den här typen av lån eftersom det gör det enklare att planera privatekonomin.

När man använder en bil som säkerhet för ett lån i Sverige sker det normalt genom att lånet registrear i bilregistret genom pantförskrivning. Ofta avtalas om ett ägarförbehåll vilket innebär att du egentligen inte köper och blir ägare till bilen direkt, utan den juridiska äganderätten stannar hos säljaren.

I Sverige förekommer också blancolån för bilköp. Då behöver du inte sätta bilen (eller något annat) som säkerhet för lånet. Blancolån är extra vanliga då man vill köpa en bil av en privatperson istället för från en yrkesmässig återförsäljare. Man kan räkna med att man måste ha en starkare och mer välordnad privatekonomi för att beviljas ett blancolån och räntan kommer troligen också att vara högre. Kontrollera i förväg om det rör sig om ett annuitetslån eller om rak amortering tillämpas, så att du vet vad som gäller.

Vad är ett samlingslån?

Ett samlingslån är ett lån som används för att lösa flera olika äldre skulder. Istället för att ha flera olika mindre skulder tar man alltså ut ett större lån för att ”samla ihop” sin skuld. Ibland marknadsförs samlingslån med termer som skuldfinansieringslån och omstartslån.

Anledningar till att använda ett samlingslån:

  • Det är jobbigare att hålla koll på många små krediter samtidigt. Är privatekonomin/privatlivet samtidigt ansträngt kan det bli psykologiskt tungt att se till att sköta alla de små krediterna väl och det är lätt att man missar eller prioriterar bort någon inbetalning och därför drar på sig påminnelseavgifter med mera som gör situationen ännu värre. För många personer är det mycket enklare att ha en större inbetalning att göra varje månad istället för många små.
  • Har man småkrediter, till exempel SMS-lån, har de troligen höga räntor och avgifter. Om man lyckas få ett samlingslån med lägre ränta och avgifter kan man betala av allt fortare. Varje krona som tidigare har gått till räntor och avgifter kan man nu använda för att faktiskt amortera ned lånebeloppet istället, så att man blir skuldfri snabbare.
  • SMS-lån och liknande är vanligen mycket kortfristiga lån. Om man inte lyckas betala tillbaka dem inom den utsatta tiden kan de bli riktigt dyra på grund av påminnelseavgifter, inkassokostnader, Kronofogden, etc. Detta kan också leda till en mycket försämrad kreditvärdighet. En av anledningarna till att ta ett samlingslån är därför att få längre tid på sig att gradvis betala av sitt totala skuldbelopp i en takt man mäktar med.
  • Om du framöver till exempel vill ansöka om ett bolån ser det bättre ut att ha ett lite större (och välskött) privatlån istället för massor av småkrediter här och där.

Har man många kostsamma småkrediter bör man vara proaktiv och försöka samla dem i ett samlingslån medan man fortfarande har någorlunda välskött ekonomi. När man väl har börjat få betalningsanmärkningar och liknande är det mycket svårare (men inte alltid omöjligt) att beviljas ett samlingslån, särskilt om man inte har någon säkerhet att ställa för lånet.